top of page

JAK SE STÁT ČLENEM KLUBU?

Členem klubu se může stát každá osoba s platným Ročním členstvím či produktem Měsíční platba*

ve studiích Bikram Yoga Prague s. r. o., člen Pokročilé skupiny nebo dítě s platným produktem

u Bikram Yoga Prague s. r. o.

 

Pro více informací: info@cskj.cz

 

* Roční závazek za neomezené měsíční členství v hodnotě 1950 Kč, hrazených vždy k 21. dne v měsíci bankovním převodem.

PŘIHLÁŠKA DO ČSKJ
DOSPĚLÍ

PŘIHLÁŠKA DO ČSKJ
DĚTI/MLÁDEŽ

PROHLÁSENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ČLENY ČSKJ

Kdo nese odpovědnost za vaše osobní údaje

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje zákazníků společnosti Český sportovní klub jógy, z.s., identifikační číslo: 01549014, se sídlem Hvězdova 870/39, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha, společnosti vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 25554  (dále jen „ČSKJ“). Pokud jsou vaše osobní údaje předány klubu ČSKJ, můžeme být správcem vašich osobních údajů.

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

Termínem „osobní údaje“ v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů se rozumí informace, které se vás týkají a které nám umožňují vás identifikovat buď přímo, nebo v kombinaci s dalšími informacemi, které můžeme mít k dispozici. Tyto informace získáváme přímo od vás. Můžeme o vás shromažďovat následující osobní údaje:

 

Vaše jméno a kontaktní údaje (titul, příjmení, křestní jméno, další jméno/jména, poštovní adresa,   
e-mailová adresa, telefonní čísla),

 

vaše datum narození,

 

komunikace, kterou si s námi vyměňujete (například e-maily, dopisy, telefonáty nebo příspěvky a zprávy na sociálních médiích),

informace o tom, jak používáte naše webové stránky nebo mobilní aplikaci,

informace o tom, jak používáte naše webové stránky pomocí cookies nebo podobných identifikátorů. Cookies jsou malé informace ukládané prohlížečem na pevný disk počítače. Umožňují vám orientovat se na našich webových stránkách a nám umožňují nabízet vám takové funkce, jako je například udržení přihlášení k našim webovým stránkám. Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, naleznete na webových stránkách www.allaboutcookies.org. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies nepřijímal. Vezměte však, prosím, na vědomí, že to může ovlivnit Vaši schopnost využívat služby, které poskytujeme.

 

Jak a proč používáme osobní údaje, které shromažďujeme

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:

Pro registraci na soutěže a šampionáty.

Evidenci docházky.

Pro poskytování služeb.

Při vstupu na lekci, seminář nebo jinou událost používáme vaše osobní údaje za účelem umožnění poskytování služeb.

Abychom vás informovali o našich službách a nabídkách, které by se vám mohly líbit.

Pokud máte námitky proti používání vašich osobních údajů pro výše uvedené účely, prosím, kontaktujte nás.  Přestože je vaše rozhodnutí poskytnout klubu ČSKJ své osobní údaje obecně dobrovolné, v případě neposkytnutí určité informace, nemusí být ČSKJ schopen splnit některé z cílů uvedených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jak můžeme sdílet nebo převádět shromážděné údaje

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se společností Bikram Yoga Prague s. r. o., s kterou jste ve smluvním vztahu a kde pravidelně praktikujete Bikram jógu a s příslušnými orgány státní správy a samosprávy. 

 

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Informace týkající se zpracování objednávek bude ČSKJ uchovávat po celou dobu trvání účelu zpracování a po dobu 10 let poté, co přestanete vykonávat činnost, pro kterou jste Správcem evidován.

 

Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a nápravu veškerých nepřesností týkajících se vašich osobních údajů.  Máte také právo omezit zpracovávání vašich osobních údajů, převést vaše osobní údaje na jiného správce nebo nechat vaše osobní údaje smazat v těch případech, kdy právní předpisy neukládají klubu ČSKJ nadále vaše osobní údaje zpracovávat. 

Pokud máte jakýkoli problém nebo stížnost ohledně toho, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, prosím, kontaktujte nás.  V případě, že se nám nepodaří problém vyřešit, obraťte se na místní orgán pro dohled nad ochranou osobních údajů.

 

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo požadavky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, zašlete, prosím, e-mail našemu pracovníkovi odpovědnému za ochranu osobních údajů na adresu info@cskj.cz.

 

Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Můžeme pravidelně provádět změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.  Veškeré nové verze tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejníme na našich webových stránkách www.cskj.cz (sekce Členství).

bottom of page