top of page

ČESKÝ JÓGA SPORT ŠAMPIONÁT

Historicky první Český Sportovní Yoga Šampionát, jakožto jediná soutěž v Hatha józe v ČR, vznikl v roce 2008 na popud mezinárodní jóga sport federace.

První 4 ročníky této soutěže v jógových polohách proběhly v komorním prostředí Betlémské kaple a v roce 2012 jsme pod záštitou Českého sportovního klubu jógy poprvé vyšli s hatha jógou na širokou veřejnost. Od té doby sportovní Jóga šampionáty pořádáme v prostorách obchodních a business center, kde jógou inspirujeme jógově nedotčenou veřejnost. 

Tento poněkud kontroverzní krok vzbudil obrovský zájem nejen u lidí, kteří jógu doposud ještě necvičili, ale především zaujal řadu médií. Až do té doby byla jóga veřejnosti vnímána výhradně jako filozofická disciplína a právě proto její zprostředkování tímto netradičně sportovním pojetím začalo vzbuzovat velké vzrušení.

Cíl organizování jóga šampionátu na veřejném místě, jak je tomu už stovky let v Indii, je propagovat jógu jako sportovní disciplínu a nikoliv duchovní záležitost jen pro osvícené a jógově vzdělané jedince. 

Zařazení jógy do kategorie sportu výrazně ovlivní pohled široké veřejnosti jak na jógu jako takovou ale také na sport samotný. Fyzické a  mentální přínosy jógy se stanou známé a populární pro děti, teenagery, ale i dospělé a seniory. 

Cílem je podpořit lidi, kteří jógu už cvičí, aby skrze tréning a neustálé prohlubování jejich schopností, stejně jako tomu je ve sportu, inspirovali k cvičení další, což výrazně zkvalitní životní styl a zdraví populace. 

Velkou propagátorkou této myšlenky a prezidentkou Mezinárodní Yoga Sport Federace se sídlem v Lausanne ve Švýcarsku je Rajashree Choudhury. Na její popud byla V USA v roce 2008 založena nezisková organizace, která požádala USA olympijský výbor o uznání jógy jako samostatné sportovní disciplíny.

Cílem této neziskové organizace je připojit pod sebe co nejvíce zemí a kvalifikovat jógu jako sportovní olympijskou disciplínu. Skrz soutěž v józe chceme inspirovat, stimulovat a dokázat široké veřejnosti, že zlepšení životního stylu a zdraví dnešní společnosti je jen a jen na nás. A to právě tady a teď. 

Czech Asana Championship 2013
EUROPEAN YOGA SPORT CUP 2015

PŘEHLED ČESKÝCH JÓGA SPORT ŠAMPIONŮ

VIDEA ŠAMPIONÁTŮ

tabulka šampionát (4).png
bottom of page