top of page

STAŇTE SE ČLENEM ČSKJ!

Co je ČSKJ?

Český Sportovní Klub Jógy vznikl v roce 2013 na základě iniciativy Bikram Yoga Prague s. r. o., která založila své první jógové studio v Praze v roce 2006.

Primární snahou klubu je osvěta ve vnímání jógy jako kvalitního a zdraví i mysli prospěšného sportu u široké veřejnosti, především pak u mládeže, dětí a lidí starších či zdravotně postižených.

Jedním z hlavních cílů je zprostředkovat benefity pravidelné jógové praxe mladým sportovcům a začlenění jógy do tréninkové přípravy tak, aby maximalizovala jejich výkony jak v rovině fyzické, tak mentální. 

Dalším cílem klubu je v tuzemsku i na mezinárodní úrovni podporovat a propagovat myšlenku a snahu kvalifikovat jógu jako samostatnou sportovní olympijskou disciplínu bez ohledu na druh či filozofické zaměření jógy.

Proč se stát členem?

Potřebujeme silnou základnu! Čím víc nás bude, tím silnější budeme mít hlas a tím větší změny můžeme dosáhnout!

Pokud patříte do skupin studenti, senioři, tanečníci nebo sportovci, můžete díky členství v ČSKJ uplatnit slevu 20 % na balíčky lekcí u nás ve studiu.

Všichni členové budou mít možnost přednostního přihlášení na akce pořádané studiem, dále slevu na tyto akce, možnost účastnit se tréninků pokročilé skupiny (ADVANCED) a také se účastnit šampionátu nebo naše šampiony podpořit.

Jako člen ČSKJ budete mít do 31. ledna 2024 nárok na slevu 10 % na roční permanentku

a po celý rok využívat slevu 50 Kč za službu hlídání dětí.

Co se bude dít v roce 2024? 

V letošním roce pro vás chystáme mnoho akcí. Ať již tradiční šampionát, tréninky ADVANCED skupiny a kroužek malých jogínů, tak další kurz MŠMT „Instruktor jógy“. Dále chystáme den otevřených dveří v rámci projektu „Jóga do škol“ a každý měsíc zajímavé workshopy a semináře s našimi i externími lektory. 

Jaká je cena členského příspěvku?                 400 Kč na rok
(Členství můžete zakoupit na recepci studií Bikram Yoga Prague s. r. o.)

Těšíme se na vás!

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ČLENY ČSKJ

Kdo nese odpovědnost za vaše osobní údaje

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje zákazníků společnosti Český sportovní klub jógy, z.s., identifikační číslo: 01549014, se sídlem Hvězdova 870/39, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha, společnosti vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 25554  (dále jen „ČSKJ“). Pokud jsou vaše osobní údaje předány klubu ČSKJ, můžeme být správcem vašich osobních údajů.

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

Termínem „osobní údaje“ v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů se rozumí informace, které se vás týkají a které nám umožňují vás identifikovat buď přímo, nebo v kombinaci s dalšími informacemi, které můžeme mít k dispozici. Tyto informace získáváme přímo od vás. Můžeme o vás shromažďovat následující osobní údaje:

 

Vaše jméno a kontaktní údaje (titul, příjmení, křestní jméno, další jméno/jména, poštovní adresa,   
e-mailová adresa, telefonní čísla),

 

vaše datum narození,

 

komunikace, kterou si s námi vyměňujete (například e-maily, dopisy, telefonáty nebo příspěvky a zprávy na sociálních médiích),

informace o tom, jak používáte naše webové stránky nebo mobilní aplikaci,

informace o tom, jak používáte naše webové stránky pomocí cookies nebo podobných identifikátorů. Cookies jsou malé informace ukládané prohlížečem na pevný disk počítače. Umožňují vám orientovat se na našich webových stránkách a nám umožňují nabízet vám takové funkce, jako je například udržení přihlášení k našim webovým stránkám. Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, naleznete na webových stránkách www.allaboutcookies.org. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies nepřijímal. Vezměte však, prosím, na vědomí, že to může ovlivnit Vaši schopnost využívat služby, které poskytujeme.

 

Jak a proč používáme osobní údaje, které shromažďujeme

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:

Pro registraci na soutěže a šampionáty.

Evidenci docházky.

Pro poskytování služeb.

Při vstupu na lekci, seminář nebo jinou událost používáme vaše osobní údaje za účelem umožnění poskytování služeb.

Abychom vás informovali o našich službách a nabídkách, které by se vám mohly líbit.

Pokud máte námitky proti používání vašich osobních údajů pro výše uvedené účely, prosím, kontaktujte nás.  Přestože je vaše rozhodnutí poskytnout klubu ČSKJ své osobní údaje obecně dobrovolné, v případě neposkytnutí určité informace, nemusí být ČSKJ schopen splnit některé z cílů uvedených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jak můžeme sdílet nebo převádět shromážděné údaje

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se společností Bikram Yoga Prague s. r. o., s kterou jste ve smluvním vztahu a kde pravidelně praktikujete Bikram jógu a s příslušnými orgány státní správy a samosprávy. 

 

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Informace týkající se zpracování objednávek bude ČSKJ uchovávat po celou dobu trvání účelu zpracování a po dobu 10 let poté, co přestanete vykonávat činnost, pro kterou jste Správcem evidován.

 

Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a nápravu veškerých nepřesností týkajících se vašich osobních údajů.  Máte také právo omezit zpracovávání vašich osobních údajů, převést vaše osobní údaje na jiného správce nebo nechat vaše osobní údaje smazat v těch případech, kdy právní předpisy neukládají klubu ČSKJ nadále vaše osobní údaje zpracovávat. 

Pokud máte jakýkoli problém nebo stížnost ohledně toho, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, prosím, kontaktujte nás.  V případě, že se nám nepodaří problém vyřešit, obraťte se na místní orgán pro dohled nad ochranou osobních údajů.

 

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo požadavky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, zašlete, prosím, e-mail našemu pracovníkovi odpovědnému za ochranu osobních údajů na adresu info@cskj.cz.

 

Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Můžeme pravidelně provádět změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.  Veškeré nové verze tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejníme na našich webových stránkách www.cskj.cz (sekce Členství).

bottom of page