top of page

Česká Akademie Sportovní Jógy

Jedná se o českou národní strukturu Mezinárodní akademie sportovní jógy, která byla založena IYSF - Mezinárodní federací sportovní jógy,

jakožto první organizovaná vzdělávací struktura této disciplíny.

 

Akademie má za cíl:

 

Šířit prostřednictvím odborně sestavených standardizovaných základních, sportovních a dovednostních lekcí jógy výkonnostní, ale také kompenzační

a terapeutické benefity jógy po celém světě.  A to zejména mezi mládežnické sportovní celky, komunity, sportovní oddíly a školy.

Školit instruktory sportovní jógy na základní, sportovní a dovednostní lekce.

 

Spolupracovat se základními a středními školami na pilotním projektu „jak dostat sportovní jógu do tělocviku“.

 

Česká akademie sportovní jógy je vzdělávací struktura ČSKJ – Českého sportovního klubu jógy, který prezentuje jógu jako sportovní disciplínu.

Pozornost, stejně tak jak je tomu u jiných sportů, je zaměřena na výkon, ale také na komplexní rozvoj mladého sportovce, který jógu využívá

jako kompenzační, rehabilitační a terapeutickou přípravu v rámci svého sportovního tréninku. Sportovní jóga je také ideální volnočasovou

zájmovou aktivitou. Jógové sportovní lekce nabízejí skvělé doplňkové cvičení a pohybovou platformu pro ty děti, které se aktivně věnují jakémukoliv

jinému výkonnostnímu či rekreačnímu sportu, nebo třeba jen hledají zdravé pohybové vyžití po škole.

 

Na rozdíl od tradičního filosofického pojetí, sportovní jóga je sportovní disciplínou, ve které se na základě přesně sepsaných pravidel soutěží již desítky

let v Indii i na západě. Sportovní jóga je od letošního roku uznaná jako oficiální sportovní disciplína ministerstvem Sportu v Indii. 

Jóga a sport mají stejné cíle: zlepšovat fyzickou i psychickou úroveň sportovce, mají bavit a řídí se etickými principy, které člověka kultivují.

Tato disciplína jógy je zaměřena na osvojení přesného provedení jednotlivých poloh (asán).

 

Díky přípravným cvičením a drilům si děti a mládež zlepší návyky správného držení těla, kondici, techniku dechu, psychickou odolnost, zvednou si tepovou frekvenci, učí se koncentraci a vytrvalosti.

bottom of page