top of page
BY_COMP_a_2016_IMG_3806_edited.jpg

ROZHODČÍ

ZAČLENĚNÍ KVALIFIKOVANÝCH MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍCH IYSF (ÚROVEŇ A)

Všichni rozhodčí na úrovni A, kteří byli navrženi národními federacemi se musí zúčastnit on-line programu pro školené rozhodčí u IYSA a získat certifikaci. IYSF bude nominovat tyto rozhodčí pro vrcholové mezinárodní soutěže, jako jsou mistrovství světa a kontinentální poháry. 

IYSF tyto rozhodčí také doporučí národním federacím, aby vedli Národní certifikační program a rozhodovali národní šampionáty. 

Certifikace úrovně A je platná po dobu čtyř let. Na konci tohoto období lze se souhlasem technické komise IYSF tuto certifikaci prodloužit za poplatek 100 USD, nebo se prodlužuje automaticky, a to pokud rozhodčí prokáže pravidelnou činnost za poslední 4 roky.

Každá národní federace by měla disponovat jedním vrchním rozhodčím, který bude součástí národní komise a který by odborně zaštitoval národní soutěže a kontroloval dodržování pravidel IYSF.

ZAČLENĚNÍ KVALIFIKOVANÝCH NÁRODNÍCH ROZHODČÍCH (ÚROVEŇ B)

Pokud již národní federace disponuje vlastním vzdělávacím programem certifikace pro rozhodčí, uděluje úroveň stupně B dané osobě přímo. Pokud takovým program zatím nedisponuje, může certifikaci získat od IYSF prostřednictvím online vzdělávacího programu.

 

JAK SE STÁT ROZHODČÍM ÚROVNĚ B

  1. Absolvujte on-line Kliniku pravidel pod hlavičkou IYSF (poplatek 20 USD) nebo pod hlavičkou jmenované národní federace.

  2. Absolvujte tzv. Shadow judging při příležitosti akce/soutěže oficiálně konané pod hlavičkou IYSF s více než 60 soutěžícími. Rozhodčí ve výcviku (neboli stínový rozhodčí) musí mít celkovou minimálně 80% shodu se skóre, které udělili oficiální rozhodčí. Poplatek za tento typ certifikace je 50 USD.

  3. Rozhodčím s letitou praxí může, při splnění nároků na odbornost, Technická komise IYSF poskytnout certifikaci úrovně B, a to bez absolvování výše zmiňovaných požadavků. 

 

Po absolvování výše uvedených bodů 1. a 2. informuje IYSF národní federaci žadatele, že byly splněny všechny předpoklady k získání odbornosti rozhodčího úrovně B. Konečnou certifikaci následně poskytne samotná národní federace. 

Zdůrazňujeme, že oficiální rozhodčí úrovně A a B nemohou být oficiálními trenéry. Zároveň nesmějí učit workshopy bezprostředně před konáním soutěže, s výjimkou rozcvičovacích hodin.

Aby nedošlo ke střetu zájmů, soukromé jógové podnikání a aktivity s těmito činnostmi spojené nemohou rozhodčí propagovat prostřednictvím žádné federace (mezinárodní, kontinentální či národní). 

bottom of page