top of page
2.jpg

Český Sportovní Klub Jógy vznikl v roce 2013 na základě iniciativy Bikram Yoga Prague s. r. o., která založila své první jógové studio v Praze v roce 2006.

Primární snahou klubu je osvěta ve vnímání jógy jako kvalitního a zdraví i mysli prospěšného sportu u široké veřejnosti, především pak u mládeže, dětí a lidí starších či zdravotně postižených.

Jedním z hlavních cílů je zprostředkovat benefity pravidelné jógové praxe mladým sportovcům a začlenění jógy do tréninkové přípravy tak, aby maximalizovala jejich výkony jak v rovině fyzické, tak mentální. 

 

Dalším cílem klubu je v tuzemsku i na mezinárodní úrovni podporovat a propagovat myšlenku a snahu kvalifikovat jógu jako samostatnou sportovní olympijskou disciplínu bez ohledu na druh či filozofické zaměření jógy.

Těšíme se na Vás!

bottom of page